top of page

Algemene voorwaarden


• Kirsten PT behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande algemene
voorwaarden aan te passen.


• Deelname aan een personal training of duo training geschiedt geheel op eigen risico.


• Kirsten PT is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds
zonder opgaaf van reden aan te passen.


• Kirsten PT is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn ten allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is Kirsten PT niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Kirsten PT georganiseerde activiteiten.


• Betalingsverplichting gaat in vanaf het moment van ondertekening van het contract.


• Betalingen dienen vooraf aan deelname voldaan te zijn.


• Er wordt elke 4 weken vooraf gefactureerd.


• Indien de trainingen na de 12 weken worden voortgezet verlengt u automatisch met
4 weken.


• Annuleringen van personal training en duo training dienen minimaal 12 uur van te
voren worden doorgegeven. Bij te laat afmelden zal de training als gevolgd worden
beschouwd.


• Duur van een training is 60 minuten.

bottom of page